Date generale

La iniţiativa unor cadre tehnice disponibilizate din S.C. Moldomin S.A. Moldova Nouă (exploatare de cupru) şi cu consultanţă juridică acordată de Centrul de afaceri Moldova Nouă, Asociaţia Dunărea Moldova Nouă a dobândit personalitate juridică în martie 2008.

vision-mission-icon

Misiune:

Asociaţia a fost înfiinţată cu scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă a zonei Clisura Dunării, puternic afectată de activităţile de minerit – exploatare cupru.

 

Viziune:

Protejarea mediului înconjurător , conservarea biodiversităţii din zona Clisura Dunării dezvoltarea si promovarea ecoturismului.. În acest scop Asociaţia Dunărea Moldova Nouă derulează activităţi de informare, conştientizare a importanţei protejării mediulu si promovare ecoturismului într-o zonă de circa 110 Km(Moldova Nouă –Orşova) si pe o suprafaţă de 115.655 ha a Parcului Natural Porţile de Fier în judeţele Caraş Severin si Mehedinţi.

 

Obiectivele Asociaţiei Dunărea Moldova Nouă sunt : dezvoltarea durabilă a zonei Clisura Dunării prin : promovarea ecoturismului la târgurile naţionale si internaţionale de turism, protecţia mediului încojurător ,educarea ,informarea şi conştientizarea populaţiei  în  situaţii de urgenţă!