Programe turistice

Activitati de agrement si petrecere a timpului liber in Clisura

tourist

  • Activitati de agrement nautic : plimbare de agrement cu barca cu motor pe Dunare,sky nautic, caiac, banana, salupa rapida;
  • Joc de paintball; Tiroliana; Tir cu arc ;
  • Cicloturism si montainbike;
  • Calarie si plimbari cu trasura;
  • Soft-offroad cu jeep-uri ;
  • Drumetii montane ; Pescuit sportiv ;
  • ATV.

 

Programe Turistice

14953

 

Traseul turistic Balta Nera – Ostrov Moldova Veche

Acces de pe drumul naţional DN57A, de pe drumul ce iese din localitatea Socol spre Pojejena, la aproximativ 2 km; lungimea traseului aproximativ 34 km, cu cele două variante secundare pe DN 57A şi 4,5 km pe ostrov Moldova Veche, timp mediu de parcurgere cca 8-10 ore cu bicicleta.

Este un traseu cu grad mediu de dificultate. Necesită o pregătire fizică deosebită, deoarece este totuşi un traseu lung în raport cu distanţa şi timpul de parcurgere al acestuia.
Traseul principal este marcat cu un o bandă verticală albastră pe fond alb, iar cel secundar cu triunghi echilateral albastru pe fond alb, pe arbori şi pe pietre la o distanţă vizibilă intre 100- 200 metri, pe DN 57 şi pe variantele secundare la limita de vizibilitate până la 100 m.

Este un traseu turistic complex ce se desfăşoară pe o lungime apreciabilă, cu următoarele puncte de interes: Mănăstirea „Sf. Sava” – Baziaş, Centrul Cultural Sârb de la Belobreşca, precum şi zone cu elemente de patrimoniu natural deosebit (rezervaţii naturale, arii de protecţie specială avifaunisctica) cu habitate şi specii de păsări şi animale protejate la nivel naţional şi comunitar; Rezervaţia Naturală Baltă Nera – Dunăre, Zona de Conservare Specială; Râpă cu lăstuni Rezervaţie Naturală; Zona Umedă Divici – Pojejena: Arie Specială de Protecţie Avifaunistică; Ostrovul Moldova Veche Arie Specială de Protecţie Avifaunistica;

Traseul turistic Valea Morilor de Apă

Acces de pe drumul naţional DN57A, de pe drumul ce iese din localitatea Socol spre Pojejena, la aproximativ 2 km; lungimea traseului aproximativ 22 km, cu cele patru variante secundare; una în loc Gornea, una în loc Sicheviţa, una pe valea Gramensca şi o variantă scurtă pe Zăsloane; timp mediu de parcurgere cca 6 ore cu bicicleta.

Este un traseu cu grad mediu de dificultate. Necesită o pregătire fizică deosebită, deoarece este totuşi un traseu lung în raport cu distanţa şi timpul de parcurgere al acestuia. Traseul principal este marcat cu un o bandă verticală albastră pe fond alb, iar cel secundar cu triunghi echilateral albastru pe fond alb, pe arbori şi pe pietre la o distanţă vizibilă între 100- 200 metri, pe DN 57 şi pe variantele secundare la limita de vizibilitate până la 100 m. Acest traseu străbate şi zone cu elemente naturale pe văile Cameniţa, Gramensca care sunt specifice zonei Berzasca – Cozla. Zona este reprezentată şi prin carstul deosebit, la câţiva km de comună Sicheviţa începe Platoul Carstic Gârnic.

În zona calcaroasă, relieful este alcătuit din culmi largi, ramificate şi platouri carstice (Cărbunari, Sfânta Elena); apar doline cu adâncimi diferite (formate prin alinierea acestora de-a lungul contactelor litologice şi tectonice), văi carstice seci, lapiezuri (îngropate parţial de argile roşii) etc.

Puncte de peisagistica şi de interes turistic :

Situl arheologic VILLA RUSTICA, Schitul „IZVORUL TĂMĂDUIRII”, Muzeul sătesc GORNEA
Morile de apă În cadrul instalaţiilor pentru prelucrarea produselor agricole prin măcinat un loc principal îl ocupa morile cu roata orizontală. Prezentându-se sub forma unei salbe de-a lungul pârâului Cameniţa şi a afluenţilor săi, aceste instalaţii de tehnică populară au dăinuit până în zilele noastre.

Pe raza comunei Sicheviţa, existau în trecut un număr de 25 de mori de apă, din care un număr de 9 sunt încă funcţionale. Cunoscute în popor cu denumirea de „mori cu ciutură” ele sunt de fapt primul tip de moară acţionată de forţă motrice a apei.  Sistemul de funcţionare este simplu: apa este adusă la ciutura prin diguri (valău) şi prin „butoni” (tub dintr-un copac) şi acţionează prin cădere asupra ciuturii, astfel determinând o mişcare de rotaţie care este transmisă printr-un ax, direct pietrei de moară. Procesul de măcinare tradiţională a cerealelor poate fi văzut şi în prezent în oricare din cele 9 mori pe apă funcţionale de pe cursul râului Cameniţa.

 

Promovarea turistica a orasului Moldova Noua !